Important Notice | 888.com™

Important notice:


Please note that 888’s services are not being offered to players residing in your location.

Should you have Available Funds in any 888 account, please rest assured they are secure and you can withdraw them at any time in accordance with the applicable withdrawal policies, as follows:

888casino

To withdraw Available Funds click here > >
888casino withdrawal policy

888poker

To withdraw Available Funds click here > >
888poker withdrawal policy

888sport

To withdraw Available Funds click here > >
888sport withdrawal policy

* For 888sport players: if you have unsettled bets on your account, you will be able to withdraw any winnings upon bet settlement.

If you experience any difficulties accessing your account or withdrawing your funds, you can contact Customer Services by emailing support@888.com


Důležité upozornění:


Oznamujeme vám, že na základě rozhodnutí společnosti již nebudou služby 888 nadále nabízeny hráčům s bydlištěm ve vaší oblasti.

Ujišťujeme vás však, že pokud máte na jakémkoliv účtu 888 dostupné finanční prostředky, jsou tyto finanční prostředky bezpečně uloženy a můžete je kdykoliv vybrat v souladu s příslušnými zásadami výběrů peněz na základě následujících pravidel:

888casino

Dostupné finanční prostředky můžete vybrat kliknutím sem > >
Zásady výběrů peněz 888casino

888poker

Dostupné finanční prostředky můžete vybrat kliknutím sem > >
Zásady výběrů peněz 888poker

888sport

Dostupné finanční prostředky můžete vybrat kliknutím sem > >
Zásady výběrů peněz 888sport

* Pro hráče 888sport: Pokud máte na svém účtu nevypořádané sázky, budete si moci jakékoliv případné výhry vybrat po vypořádání těchto sázek.

Pokud se setkáte s jakýmikoliv potížemi při přístupu k vašemu účtu nebo při výběru peněz, můžete kontaktovat Zákaznické služby na e-mailové adrese support@888.com

Posted by Jack Read more Comments (15) 2021.05.06 22:56